YAZIM KURALLARIBAŞVURU İÇİN

• Bildiri Özeti gönderilmelidir (Türkçe ve Arapça metinler İngilizce abstract içermelidir)
• Özetin sonuna 5 adet anahtar kelime eklenmelidir.
• Yazar / katılımcı başvurusu sırasında ad, soyad, e-posta adresi (temel), telefon ve faks numarası ile kurumsal bağlantı bilgilerini belirtmelidir.
• Her katılımcı bir paragraflık biyografik ifadesini göndermelidir (Ayrıntılı bir CV değil, maksimum 300 kelime).

 
Başvuruların igusam@gelisim.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 

Genişletilmiş Özet Yazım Kuralları

1.Genişletilmiş Özet Microsoft Word dokümanı olarak A4 formatında, sayfanın her bir tarafından 2,5 cm boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır.

2. Genişletilmiş Özet yazımında 1,15 satır aralığı kullanılmalıdır. Metin “Times New Roman” yazı stili ve 12 punto ile iki yana yaslı olarak yazılmalı, paragraflar arasında boşluk bırakılmalıdır. Paragraflarda satır başları 1 cm girintili olmalıdır.

3. Kaynaklara yapılan göndermelerde, APA (Amerikan Psychologial Associaton) referans gösteriminden yararlanılmalıdır. Dipnot yerine metnin içinde parantez arasında yapılmalıdır. 

4. Konu başlığı büyük harflerle, 12 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır.

5. Yazarın/yazarların adı (küçük harflerle) ve soyadı (büyük harflerle) ortalanmış olarak 12 punto koyu harflerle yazılmalı ve soyadından sonra * işareti ile verilen dipnotta yazara/yazarlara ilişkin bilgiler (Unvan, kurum, bölüm ve e-posta adresi) 10 punto italik olarak yer almalıdır.

6. Genişletilmiş Özet içerisinde şu hususlar yer almalıdır: Çalışmanın amacı, kuramsal çerçeve, yöntem, bulgular ve tartışma, sonuç ve öneriler, 
5 adet anahtar kelime.

7. Genişletilmiş Özet içerisinde belirtilen kaynaklar, bildiri metninin sonundaki Kaynakça bölümüne yazarların soyadına göre alfabetik sırada, 11 punto kullanılarak ve kaynaklar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

8. Genişletilmiş Özet en az 1000 kelimeden oluşmalıdır ve en fazla 2000 kelime içermelidir.Daha fazla bilgi için, lütfen iletişime geçiniz: igusam@gelisim.edu.tr