İLETİŞİMİGÜ Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi - igusam@gelisim.edu.tr


Tel : (+90) 212 422 70 00 / 7181