İLETİŞİMİGU Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Yunus Turan - yturan@gelisim.edu.tr


Tel : (+90) 212 422 70 00 / 7181