SEMPOZYUM HAKKINDA

 Tascalı Türkçe

VI. ULUSLARARASI ORTA DOĞU SEMPOZYUMU
İstanbul Gelişim Üniversitesi
VI. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu
24-26 Mart 2020
Ortadoğu’da İstikrar Arayışı


 
Orta Doğu bölgesi küresel güç çekişmesinin bir sonucu olarak süregelen çatışmalar nedeniyle uluslararası politikanın odak noktasındadır. Bölgesel ve küresel güçler arasındaki hegemonik mücadelenin yanı sıra “etnik ve mezhepsel çatışmalar”, “terörizm” ve mülteci krizi” gibi problemler bölgenin temel karakteristik özelliği haline gelmiştir. Diğer yandan, “ulus-devlet” ve “modernleşme” gibi Batı algılarına dayanan teorik perspektifler bölgeye ilişkin çalışmalar yürüten bilim insanlarının bölgenin kendine has dinamiklerini ve politik kırılma noktalarını gözden kaçırmalarına sebep olmaktadır. Bölgeye barış ve istikrar getirme potansiyeli barındıran yaklaşımların ortaya konulması için bölgenin kendine has özelliklerinin dikkate alındığı araştırmalara ihtiyaç vardır.

Bu bağlamda, 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan VI. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu farklı ülkelerden seçkin araştırmacılar ve akademisyenlerin katkılarıyla çözüm odaklı bir yaklaşım çerçevesinde “Ortadoğu’da istikrarsızlık” konusuna odaklanmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, bölgedeki istikrarsızlığın nedenlerini politik, ekonomik, tarihsel ve kültürel boyutlarıyla incelemek suretiyle bölgede kalıcı barış ve sürdürülebilir kalkınmanın kurulmasına yardımcı olacak yeni perspektiflerin ortaya konulması amaçlanmaktadır.