SEMPOZYUM HAKKINDA

VIII. ULUSLARARASI ORTA DOĞU SEMPOZYUMU AFİŞİ-GÜNCEL-2023

                          
   
VIII. ULUSLARARASI ORTA DOĞU SEMPOZYUMU
İstanbul Gelişim Üniversitesi
VIII. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu
24-25-26 Ekim 2023
Beklentiler ve Belirsizlikler Sarmalında Orta Doğu
 
Uzun yıllara dayalı çatışma, sosyal yıkımlar ve çözümlenmemiş sorunlarla birlikte Orta Doğu coğrafyasının geleceği açısından bir yandan belirsizlikler devam ederken, bir yandan da umutlar ve beklentiler varlığını sürdürmektedir. Bu doğrultuda, bölgeye barış ve istikrar getirme potansiyeli barındıran yaklaşımların ortaya konulması için bölgenin kendine has özelliklerinin dikkate alındığı araştırmalara ihtiyaç vardır.

Bu bağlamda, 2022-2023 akademik yılı Bahar döneminde İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İGÜSAM, TÜBİTAK, TASCA, MOKHA, ODAP ve Diplomasi Vakfı tarafından 24-25-26 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul Gelişim Üniversitesi J Blok Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan VIII. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu çerçevesinde çeşitli ülkelerden akademisyenler ve araştırmacıların bir araya geldiği bir tartışma zemini yaratılması hedeflenmektedir.

Sempozyumun Amacı: VIII. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu’nun amacı Orta Doğu coğrafyasının bir karakteristiği haline gelen siyasal beklenti-belirsizlik sarmalının nedenlerine ışık tutmaktır. Bu doğrultuda, farklı ülkelerden seçkin akademisyenlerin katkılarıyla bölgenin kendine özgü tarihsel, kültürel, ekonomik ve toplumsal dinamiklerini mercek altına alan disiplinler arası bir anlayış doğrultusunda bilimsel tartışma ortamı oluşturarak bölge aktörlerinin siyasal problemlerine yönelik çözüm arayışlarına yeni açılımlar sunulması hedeflenmektedir.

Sempozyumun Kapsamı: VIII. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu, Orta Doğu coğrafyasındaki teritoryal anlaşmazlıklar, göç hareketlilikleri, etnik ve mezhepsel çatışmalar, enerji güvenliği, terörizm, iç savaş, demokratikleşme, insan hakları, basın özgürlüğü, ekonomik kalkınma ve refah, sosyal eşitsizlik ve adalet gibi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplininin odak noktası olan ana temaların çatısı altında gerçekleştirilecek olan bilimsel tartışmaları kapsamaktadır.

Fayda ve Beklentiler: VIII. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu kapsamında sunulan bilimsel bildiri ve yürütülen tartışmaların iç ve dış siyaset, akademi ve medya gibi alanlara veri sağlaması öngörülmektedir.


Önemli Not:

Sempozyum Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde gerçekleştirilecektir.

Sempozyuma Türkçe veya Arapça bildiri ile başvuracak olan katılımcıların özet metinlerine İngilizce Abstract eklemeleri gerekmektedir.

Bildirisi kabul edile
n ve sempozyumda sunumunu gerçekleştirecek olan katılımcıların sempozyum kitabında yayımlanmak üzere 20 Ekim 2023 tarihine kadar Genişletilmiş Özet göndermesi gerekmektedir.

Genişletilmiş özetler bilimsel etik ilkelerine uygunluk ve özgünlük ölçütleri bakımından hakem değerlendirmesinden geçirilecektir. Hakem değerlendirmesi olumlu sonuçlanan genişletilmiş özetler- genişletilmiş özet sahibinin VIII. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu programında belirlenen gün ve saatte bildiri sunumunu gerçekleştirmiş olması kaydıyla- İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları tarafından VIII. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu Bildiri Kitabı’nda e-ISBN numarası ile yayınlanacaktır.Not: Aşağıdaki bağlantılardan 2022 yılında gerçekleştirilen VII. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu'na ilişkin e-kitabı ve kitap kapağını indirmeniz mümkündür:

7. ULUSLARARASI ORTA DOĞU SEMPOZYUMU KİTABI 

7. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu Kitap Kapağı