TR EN

ÖNCEKİ SEMPOZYUMLAROrta Doğu’da Değişen Dengeler ve Türkiye’ye Yansımaları

(31 Mart 2016)


PROGRAM


9:30 Açılış Konuşmaları10:00-11:15: BİRİNCİ OTURUM-Orta Doğu’da Bölge İçi Dengeler


Moderatör: Doç. Dr. R. Kutay Karaca (İstanbul Gelişim Üniversitesi)


Suriye Krizi ve Türkiye’nin Politikaları

Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav (Yıldız Teknik Üniversitesi)


İran-Suudi Arabistan İlişkileri Perspektifinden Orta Doğu

Prof. Dr. Hasan Onat (Ankara Üniversitesi)


Irak İç Dinamiklerinin Dış Politikaya Etkisi

Dr. Ali Semin (BİLGESAM)


11:30-13:00: İKİNCİ OTURUM-Orta Doğu Sarmalında Türkiye


Moderatör: Prof. Dr. Hasan Onat (Ankara Üniversitesi)


ABD’nin Orta Doğu Politikasının Belirsiz Geleceği

Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney (Yıldız Teknik Üniversitesi / BİLGESAM)


Arap Baharı Sonrası Türkiye’nin Orta Doğu Politikası

Doç. Dr. Mehmet Şahin (Gazi Üniversitesi)


Orta Doğu’daki Gelişmelerin Türkiye’nin Batı ile İlişkilerine Etkisi

Prof. Dr. Ertan Efegil (Sakarya Üniversitesi)


13:00-14:30: ÖĞLE YEMEĞİ


14:45-16:15 ÜÇÜNCÜ OTURUM-Orta Doğu’daki Bölgesel Gelişmelere Küresel Etkiler


Moderatör: Prof. Dr. Ali Fuat Borovalı (İstanbul Gelişim Üniversitesi)


AB’nin Göç Politikasında Hukuki ve Kuramsal Sorunlar

Prof. Dr. Ercüment Tezcan (Galatasaray Üniversitesi)


Rusya’nın Suriye’deki Askeri Varlığı ve Yeni Dengeler

Doç. Dr. Bekir Günay (İstanbul Üniversitesi)


Çin’in Orta Doğu Politikası

Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz (İstanbul Gelişim Üniversitesi)


Soru & Cevap Bölümü